Memòria Fotogràfica dels barris. Bellvitge
2
2
Memòria Fotogràfica dels Barris. Santa Eulàlia
1
1
Exposició cooperativa. Passat i present del cooperativisme
Exposició cooperativisme portada