Pràctiques per a l'alumnat

Acolliment d’alumnes en pràctiques, adreçat a estudiants universitaris, batxillerat, cicles formatius i d'altres institucions:

  • Facilita a l'alumnat la pràctica de les diferents disciplines incorporades en el seu pla d'estudis.
  • Aprofundeix en els coneixements adquirits a nivell acadèmic a través d'experiències i actuacions relacionades en l'Hospitalet.
  • Orientació de l'alumnat sobre el funcionament, organització, missió i objectius de l'entitat. Plantejament, desenvolupament, calendari i tasques a realitzar en la pràctica escollida i suport en la realització de la memòria de pràctiques. 
  • Atenció i seguiment personalitzat.