Suport a Treballs de Recerca

Adreçat als tutors/es i alumnat dels Centres Educatius de Secundària i de Mòduls de Grau Mitjà i Superior (gestionat amb l’Arxiu Municipal).

Amb l’objectiu de fomentar i incentivar els treballs de recerca proposats des de les diferents modalitats de Batxillerat, sobre temes relacionats amb l'Hospitalet.

  • Valorar amb els tutors i tutores les línies d'investigació i àmbits de recerca, en base tant a les fonts bibliogràfiques i documentals d'àmbit local a l'abast, com la seva accessibilitat per l'alumnat dels batxillerats. 
  • Orientació i atenció personalitzada de l'alumnat (des del CELH) sobre la bibliografia existent. Contactes amb persones (Banc dades fonts orals), associacions i institucions per completar el treball de camp. 
  • Orientació i atenció personalitzada de l'alumnat (des de l'Arxiu) en la recerca documental de les diverses fonts primàries (documentals i orals).