Conèixer l'Hospitalet

Servei per promoure el coneixement de la ciutat obert a tota la ciutadania.

El Centre d'Estudis organitza, sol o en col·laboració amb entitats i institucions, debats, xerrades, rutes i tota mena d'activitats públiques que fan divulgació de la realitat actual i la història de la ciutat. També fem difusió dels temes relacionats amb la ciutat, tractats amb rigor, als mitjans electrònics i xarxes socials que tenim al nostre abast.