Serveis

El CELH dona servei als usuaris i usuàries que necessiten informació sobre la ciutat.

Per fer-ho disposem de l’eina bàsica que és la Base de Dades Bibliogràfica sobre l’Hospitalet -BABELH-.

Aquesta base de dades permet obrir quatre àmbits que són: Suport als Treballs de Recerca, Investiguem l'Hospitalet, Conèixer l'Hospitalet i el Servei d'alumnes en pràctiques.

Els serveis estan atesos per personal de l’entitat i per persones voluntàries que aporten els seus coneixements i la seva experiència en cada cas.