Servei de Documentació BABELH

El Servei de Documentació BABELH ofereix la possibilitat de consultar el fons bibliogràfic i la Base de Dades d'Estudis Locals de l'Hospitalet.

La Base de Dades d'Estudis Locals de l’Hospitalet (BABELH) conté registres de documentació (monografies, articles de revista, ponències, informes, memòries, tesis, treballs d'investigació, fullets, vídeos, CD) de temàtica local o supralocal amb referència a la ciutat. La majoria de documents bibliogràfics referenciats a BABELH són consultables físicament al fons bibliogràfic del CELH.

El CELH ofereix els serveis:

  • Acolliment personalitzat de les persones usuàries.
  • Cerca i recuperació de la informació a través de la base de dades.
  • Consulta física del fons bibliogràfic existent al CELH.
  • Recerques individualitzades i elaboració de llistes temàtiques.
  • Elaboració de llistes bibliogràfiques.
  • Visites i sessions de formació de nous usuaris i usuàries, programades pels centres educatius i altres col·lectius, per fer l'aprenentatge del funcionament i el contingut de la base de dades, i de la localització i consulta dels documents del fons bibliogràfic local.