Manual d’Història de l’Hospitalet

Història de l´Hospitalet: una síntesi del passat com a eina de futur / Dir. Joan Camós i Carles Santacana. 
Centre d'Estudis de l'Hospitalet i Ajuntament de l'Hospitalet, 1997. 247 p. ISBN 84-7826-821-9.

Història de L'Hospitalet: una síntesi del passat com a eina de futur - Sumari
Història de L'Hospitalet - Introducció Pensant en el futur
Història de L'Hospitalet - El Medi Físic
Història de L'Hositalet - Prehistòria i història antiga
Història de L'Hospitalet - L'edat mitjana
Història de L'Hospitalet - L'edat moderna
L'edat contemporània. El segle XIX
Història de L'Hositalet - El segle XX. Població i territori
Història de L'Hospitalet - El segle XX. L'evolució econòmica
Història de L'Hositalet - El segle XX. Evolució política i social fins 1939
Història de L'Hospitalet - El segle XX. La postguerra i el franquisme (1939-1951)
Història de L'Hositalet - El segle XX. La dècada dels cinquanta
Història de L'Hositalet - El segle XX. El moviment obrer i popular (1958-1973)
Història de L'Hospitalet - El segle XX. L'oposició política i ciutadana (1967-1977)
Història de L'Hospitalet - El segle XX. El sindicalisme i la transició
Història de L'Hospitalet - El segle XX Activitat política i ciutadana a l'etapa democràtica (1977-1983)
Història de L'Hospitalet - Epíleg (1983-1990)
Història de L'Hospitalet - Bibliografia