Investiguem l’Hospitalet

Servei Investiguem l’Hospitalet des de la Universitat. Servei de tutoria i assessorament a la investigació local d’alumnes universitaris.

El servei ofereix:

  • Orientació i valoració amb el sol·licitant, del plantejament de la recerca, projecte o estudi d'investigació partint tant de l'enfocament com de les fonts bibliogràfiques i documentals d'àmbit local a l'abast. 
  • Atenció personalitzada, immersió en el territori i suport des del servei de BABELH per a la consulta al fons bibliogràfic i bases de dades d'estudis locals. 
  • Informació, assessorament i contactes amb persones (banc de dades de fonts orals) associacions i institucions per completar i facilitar el treball de camp.