Creative Commons

Quaderns d’estudi

L'any 1987 sortia el primer número de Quaderns d'estudi. Des d'aleshores, s'han publicat articles d'àmbits ben diferents, història, economia, sociologia, geografia, demografia, antropologia…, sempre amb un element comú, reconèixer L'Hospitalet tant pel que fa al seu passat, com en les seves perspectives de futur. Pretenem que Quaderns d'estudi respongui a les necessitats de la ciutat i que els diversos números estiguin en relació a la dinàmica de la nostra societat, tant si es tracta de dossiers temàtics com d'articles diferents o miscel·lànies. 

ISSN electrònic: 2013-9705 / ISSN paper: 2013-9691

El segle XX a debat [Jornades L'Hospitalet, 75 anys ciutat]
17

El segle XX a debat [Jornades L'Hospitalet, 75 anys ciutat]

El segle XX a debat [Jornades L'Hospitalet, 75 anys ciutat]
17