XIII Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana

22/09/2022, 12:48

El CELH es fa ressó i dóna suport al XIII Congrés de la CCEPC que sota el títol "Exilis polítics a l'època contemporània (segles XIX i XX). Territoris de partida, territoris d'acollida",organitza els propers 4,5 i 6 de novembre al Museu Memorial de l'exili de La Jonquera.

Un congrés que vol anar més enllà de l'exili provocat per la guerra civil del 1936-39 ( que òbviament, per la seva importància històrica, hi serà tractat àmpliament) i analitzar també els anteriors i els posteriors a aquella data. Es tracta de constatar que l'exili ha estat una constant històrica no marginal ni en la nostra història ni en una dimensió internacional. L'àmbit territorial de referència són els territoris de parla catalana, ja sigui com a territoris que han patit exili o bé, a la inversa, com a territoris que han acollit exiliats forans durant l'etapa contemporània. Es donarà prioritat a les aportacions que adoptin una perspectiva de caràcter local/comarcal. Òbviament, en la mesura del possible, caldrà considerar també el paper dels territoris d'acollida on van anar els exiliats.