Ruta Candeliana

23/09/2020, 19:12

El divendres 18 de setembre vam fer la primera Ruta post-covid. Vam començar amb una Ruta Candeliana organitzada conjuntament amb el Servei de Biblioteques de l'Ajuntament. Va tenir una durada aproximada de dues hores i es van recorre els espais de l'Hospitalet citats a l'obra "Els altres catalans" de Paco Candel. Donades les circumstàncies es va fer un grup de 10 persones, els màxims permesos en aquest tipus d'actes. La convocatòria però va excedir la trentena d'inscripcions, d'aquí que es plantegi la possibilitat de repetir la ruta. Així doncs, aquelles persones que es van inscriure i no hi han pogut assistir estigueu alerta de cara a futures convocatòries.