Les (Re) voltes de l'Hospitalet a la revista Frontissa digital

13/09/2022, 16:38

La revista Frontissa de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana en format digital del 9 de setembre recull l'opinio del Manuel Domínguez sobre les (Re) voltes de l'Hospitalet. Una opinió que reproduim a continuació.

"L’any 2014, la Fundació Paco Candel, els Amics d’Alpha 63 i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet (Celh) vam tirar endavant tot un seguit d’activitats commemoratives del 50 aniversari d’Els altres catalans. Podem destacar la teatralització d’alguns passatges de l’obra i la realització d’una jornada d’estudi al voltant de l’autor i la seva obra, que es va fer l’octubre d’aquell any, a la biblioteca que porta el seu nom. Les aportacions van ser editades l’any següent al volum Els paisatges de Paco Candel.

El Celh va dissenyar i va començar a dur a terme unes rutes que feien el recorregut dels indrets de la nostra ciutat que apareixen a les obres de Candel, especialment a Els altres catalans. Aquestes rutes podien ser diferents, en funció del barri que es volia recórrer. El Centre de Normalització Lingüística ens ha demanat en diverses ocasions la realització d’una ruta per a diferents grups d’estudiants, un fet que ha merescut el reconeixement i suport de la Diputació de Barcelona.

Aquesta experiència va cridar l’atenció d’Òmnuim Cultural, que es plantejava portar a terme unes activitats anomenades «(Re)voltes» arreu de Catalunya. Vam arribar a l’acord de fer tres rutes per la nostra ciutat:

- la candeliana, que podeu veure en aquest article a frontissa.cat 

- la poligonera, que parteix de la connotació pejorativa del nom i que explica lluites socials fetes als polígons d’habitatges de la ciutat que han millorat la vida de tota la població del país.  També la podeu veure en aquest article a frontissa.cat 

- la del patrimoni industrial, en la qual fem un recorregut per diverses lluites veïnals que tenen l’objectiu, entre d’altres, de defensar el patrimoni industrial local.

A més d’una introducció i algunes intervencions dels membres del Celh, el gruix de les explicacions les feien les persones protagonistes dels episodis històrics descrits, tant de la immigració (ruta candeliana) com de les lluites comentades a les altres dues. En algunes ocasions, fins i tot, vam fer coincidir les rutes amb mobilitzacions.

És a dir, les rutes combinaven, i combinen, perquè encara les fem, la divulgació de continguts històrics amb el relat i la participació de lluites socials que han millorat i intenten millorar les condicions de vida de la població de la nostra ciutat, majoritàriament de classe obrera.

Els recorreguts són flexibles i poden variar en funció de l’actualitat de les mobilitzacions que es portin a terme a la ciutat o de la disponibilitat dels testimonis, tot i que alguns dels llocs visitats s’han mantingut donada la seva importància, com ara l’explicació dels objectors de consciència a la Casa de Reconciliació de Can Serra.

Finalment, intentem fer una conversa final, al voltant d’una taula, tot compartint les reflexions que ens han suggerit els testimonis i les històries que hem escoltat al llarg del recorregut.

Les (Re)voltes de l’Hospitalet van ser les pioneres del projecte d’Òmnium i n’hem fet més d’una dotzena, tot i el parèntesi de la pandèmia. Han atret persones de la nostra ciutat i d’arreu de Catalunya i confiem que ho continuïn fent en el futur."