III Jornada sobre Historiografia local i comarcal 2021

08/09/2021, 18:32

Revoltes, revolucions, aixecaments, avalots,...són alguns dels termes que es refereixen a la reacció de la població de l'època moderna, especialment als territoris de parla catalana. Es pretén fer emergir tot allò que els estudis locals han analitzat entre la conformació d'un nou escenari polític amb la monarquia hispànica i abans de la Guerra de Successió.

Durant dècades, l'anàlisi s'havia fet a escala nacional, i tot sovint referint-se només a elements polítics i esdevenimentals. Ara, s'erigeix l'interès per agrupar tot allò que s'ha treballat des de la història local, tant respecte d'elements transversals i universals com propis. La mirada que es vol captar és eminentment social, jurídic i política, tenint en compte tant les causes ( en tots els sentits i nivells) com les conseqüències (assoliments, repressions, etc.). Alhora, té un interès  primordial esbrinar quines són les revoltes que han tingut una repercussió major en la historiografia o com ha anat evolucionant en el temps la mirada sobre elles. També han de ser analitzades aquelles revoltes o confrontacions sovint més passives, com les que es refereixen a elements relacionats amb el gènere o les religions (heretgies). Les no acceptacions d'ordres, en forma de reacció passiva, també representen una mena de revolta i acció en contra de l'ordre establert, ja sigui polític, religiós o d'un altre origen. En aquests casos, el grau i l'abast de la repressió pot indicar la importància d'aquest moviment passiu i/ o no violent.

També podeu accedir al programa a través d'aquest enllaç PROGRAMA