Els altres parroquians a la Casa de Reconciliació de Can Serra

14/11/2022, 18:14

L'11 de novembre , Francisco Javier Rodríguez Baena va fer la presentació de la publicació "Els altres parroquians immigració a la Catalunya Metropolitana (1950-1980) Es tracta del número del número 10 de la col·lecció "Recerques-Retrats" del Centre d'Estudis. La publicació resultat de la tesina de màster de l'autor vol ser una aportació a una temàtica poc estudiada fins el moment. El paper de les parroquies de la zona metropolitana en la integració de la població nouvinguda en els trenta anys que abarca l'estudi.

El treball és el resultat de la recerca feta en 5 poblacions metropolitanes, l'Hospitalet i les baixllobregatines Cornellà, Viladecans, Sant Boi i El Prat. Un treball que posa sobre la taula el paper de l'església però també el rol que van jugar els immigrants ja fos individualment o col·lectiva.

Des del CELH volem que la presentació es pugui presentar també en aquestes poblacions, objectiu pel que ja estem treballant. 

Finalment agrair al Francisco Javier la confiança dipositada en el CELH a la Casa de Reconciliació per cedir l'espai per a l'acte i a les institucions que han donat suport al projecte editorial, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.

El  vídeo de la PRESENTACIÓ