El Nomenclàtor de l'Hospitalet

18/11/2021, 22:43

El Nomenclàtor. Un projecte molt important

Després de molts anys de feina i d’esforços hem acabat el Nomenclàtor de la ciutat. Un projecte apassionant que ha de servir com a un element de coneixement de la ciutat però també com a un recurs educatiu i pedagògic, tant pels estudiants com per a la resta de les persones en tant que el nom d’un carrer també té una incidència  cívica.

El nomenclàtor ha estat un eix central en el treball del Centre d’Estudis, ja que la tasca d’inventariar  els noms dels carrers, places i altres espais públic ve de fa més de 30 anys.

Des d’un article pioner de Joan Camós de 1988 als Quadern d’Estudi de l’entitat, s’ha anat analitzant els noms dels vials , producte de la seves èpoques i dels canvis de règims polítics. Del Centre d’Estudis també han sorgit noms per nous espais, especialment noms de dones amb molt poca presència al nomenclàtor fins fa poc temps, també hem proposat noms amb significació local (topònims, persones, patrimoni, entre altres). Amb tot aquest material es va arribar a fer una publicació que va coordinar la Montserrat Perelló.

Les propostes fetes des del CELH han tingut ressò perquè des de fa anys l’elecció dels noms dels espais públics a la ciutat no es fa de forma arbitrària, sinó que es decideix al si de la Comissió del Nomenclàtor, en la qual el CELH hi participa.

Una de les darreres propostes de l’entitat va ser donar el nom de Jaume Botey i Vallès a un centre educatiu. Sense cap mena de dubte una de les propostes més encertades fetes des de l’entitat.

De fet el Nomenclàtor de l’Hospitalet és una obra que serà un referent a l’hora de conèixer on es troba un espai públic però també per conèixer la història de la ciutat tal com es posa de manifest en la introducció del llibre que l’Ajuntament ha editat. Però també és el resultat de l’esforç i del sacrifici personal de moltes persones durant molts anys. Com ja hem dit volem que el Nomenclàtor serveixi per conèixer i divulgar la història però també per a reflexionar i adonar-nos que la ciutat és un espai de tothom, que ha estat construïda per diferents agents al llarg del temps i que els protagonistes som nosaltres mateixos.

No volem acabar sense donar les gràcies a totes les persones, entitat i institucions que han treballat en aquest projecte durant gaire bé 30 anys.

(Aquest text ha estat elaborat a partir de l’escrit que ha fet Manuel Domínguez López, president del CELH en l’edició impresa del Nomenclàtor, titulat “El Nomenclàtor, un tema important”).

 

De moment podeu consultar el Nomenclàtor en aquest enllaç  NOMENCLÀTOR però ben aviat estarà disponible al web del CELH.