El CELH fa l'assemblea anual

09/03/2024, 22:10

El 5 de març es va fer l’assemblea de socis i sòcies de l’entitat. L’acte es va celebrar a la seu del CELH i va comptar amb una trentena d’assistents, tant de manera presencial com telemàtica.  L’assistència telemàtica que va arribar amb la pandèmia del 2020 i ja s’ha establert com una forma habitual de participació.

Aquest any es va fer l’assemblea ordinària i una d’extraordinària que va servir per renovar la junta directiva. 

Pel que fa a l’assemblea ordinària va transcórrer amb tota normalitat. Carme Rimbau, presidenta, va donar la benvinguda i acte seguit va prendre la paraula el secretari Xavier Martí per obrir l’ordre del dia amb la lectura i aprovació de les actes corresponents a les assemblees de l’any 2023. Recordem que l’any passat es va fer també una assemblea extraordinària que va servir d’una banda, per renovar la presidència davant la renúncia que va fer el Manuel Domínguez i que va portar Carme Rimbau a la presidència i d’altra banda, va servir per fer una petita modificació en els estatuts. Concretament es va incorporar el text conforme el CELH és una entitat que fomenta l’ús del català. 

Un cop aprovades les actes, va agafar el relleu el vicepresident de l’entitat Vicens Sabater que va fer un exhaustiu repàs a la memòria d’activitats del 2023. Una memòria que també va ser aprovada per unanimitat dels assistents.

A continuació L’Asun Rubiralta, tresorera va presentar els balanços del 2023. Balanços que s’han tancat amb 88 euros de superàvit. Balanç que també va ser aprovat per unanimitat.

La presidenta Carme Rimbau va continuar amb la presentació del projecte d’activitats del 2024,posant de relleu que és un projecte obert i que augmentarà conforme avança l’any fruit de les moltes col·laboracions i participacions del Centre d’Estudis.

I abans de tancar la part ordinària de l’assemblea, la tresorera va tornar a prendre la paraula per presentar el pressupost del 2024. Un pressupost de contenció donada la situació general. Del pressupost un dels aspectes destacats n’és la partida d’ingressos per associats i la reducció en la partida de personal.

Abans de començar l’assemblea extraordinària, es va obrir un torn de paraula del que en destaquem l’aportació del Manuel Domínguez que remarca la celebració l’any vinent de la concessió del títol de ciutat a l’Hospitalet. Una efemèride al voltant de la qual es faran diversos actes ciutadans i que considera que el CELH hi ha de ser. El Manuel insta  l’entitat que faci una valoració de què ha representat aquest nomenament de forma especial pels temes urbanístics i patrimonials.

A continuació es va fer l’assemblea extraordinària de la que destaca l’entrada a junta del Josep Calvis, les renovacions de Xavier Martí i Marcel Poblet i les baixes de Miguel Solana i Marta Piera que, malgrat deixar les seves responsabilitats com a persones de la junta, continuaran vinculats a l’entitat. Unes baixes que lamentem i a les que els agraïm els seus anys de dedicació i molts èxits en el futur.