EL CELH, de l'Hospitalet de Llobregat a Europa.

15/07/2023, 17:53

El Centre d’Estudis s’obre a cooperar en projectes internacionals a partir de les convocatòries que obre la Unió Europea. És per això que en les seves línies de recerca històrics, recuperació de la memòria històrica, immigració i desenvolupament cultural s’ofereix com a partner a col·laborar en projectes amb altres entitats i associacions de l’Europa comunitària. Qualsevol entitat que desenvolupi projectes en la nostra línia i vulgui la nostra col·laboració es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic celh@celh.cat 

 

For the first time, Centre d'Estudis is opening up to cooperate in international projects on the basis of the calls that open the European Union. This is why, in line with historical research, historical memory, immigration and cultural development, it is offered as a partner to collaborate on projects with others entities and associations in the European Community. Any entity that develops projects of the same nature and wants our collaboration, can contact us in the email address celh@celh.cat