Calendari 2022. L'Hospitalet de fa uns anys

23/12/2021, 15:23

El calendari editat pel Centre d’Estudis de L’Hospitalet, és una nova forma de conèxer la història de la ciutat. Malgrat hagi començat l'any encara té sentit tenir-lo a casa.

El calendari té un preu de 7€, els ingressos del qual es destinen a projectes culturals per la ciutat.

El calendari a banda del CELH també es pot trobar en nombrosos punts repartits pels barris de la ciutat.

El Calendari de L’Hospitalet 2022, encara val!