Assemblees del CELH

09/03/2020, 10:28

Informació d'interès per als socis i sòcies del Centre d'Estudis de L'Hospitalet.

El 10 de març farem l'Assemblea General. La primera convocatòria a les 18:30 hores i la segona a les 19 hores.

L'Assemblea tal i com estipula la llei tractarà els punts següents:

1. Lectura i aprovació de l'acta corresponent a l'assemblea de l'any 2019
2. Presentació i aprovació de la memòria d'activitats de l'any 2019
3. Presentació i aprovació dels balanços econòmics corresponents a l'any 2019
4. Presentació i aprovació del Pla d'actuació del 2020 i presentació i aprovació del pressupost de l'any 2020.

Aquest any excepcionalment es fa Assemblea Extraordinària per procedir a la renovació del càrrec de secretari que deixa el Joan Camós. L'Assemblea Extraordinària tindrà com a únic punt a tractar el relleu en el càrrec de secretari de la junta. Un cop acabades les assemblees presentarem el nou web del CElH, un projecte treballat amb la Cooperativa de Comunicació Quepo i també aprofitarem per presentar el nou projecte de La Perifèrica, tot plegat acompanyat d'un petit refrigeri.