1r Taller d'Història sobre les Planes-La Florida

09/12/2021, 11:11

El centre cívic Ana Díaz Rico acollirà el pròxim dijous 16 de desembre la primera edició dels tallers d'història de les Planes- La Florida. Es tracta d'una activitat  de recuperació de la memòria històrica del barri que s'emmarca en el Pla Integral de les Planes-Blocs Florida. Mitjançant una sèrie de cinc o sis trobades amb veïns del barri, es vol rescatar la memòria comunitària d'aquesta zona de la ciutat.

Els resultats dels tallers d'història es plasmaran en un llibre que veurà la llum, previsiblement, a finals de l'any vinent, aprofitant el centenari del naixement del barri de la Florida.

En la primera edició, que tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre de sis a vuit de la tarda, s'abordarà la qüestió de la immigració. La Florida i les Planes són dues zones que van experimentar un creixement poblacional espectacular arran de les migracions de mitjans del segle XX. Per tant, en aquest primer taller es volen recuperar les experiències d'aquells nouvinguts i, de retruc, intentar sentir veus d'autòctons per saber com van viure aquell fenomen poblacional explosiu. Com va ser l'arribada? Què s'hi van trobar?

El taller també intentarà establir ponts entre aquells immigrants i els de la tercera onada, la de finals del segle XX i inicis del XXI, perquè compartint experiències es pugui posar de manifest els paral·lelismes entre les vivències de tots dos col·lectius.

Per altra banda, des de l'organització conviden els assistents a portar documents i fotografies del seu arxiu personal que il·lustrin algun moment de la història de les Planes i la Florida. Aquest material servirà per obrir el debat al taller i, alhora, per formar part del llibre i d'altres activitats previstes en el marc d'aquest programa de recuperació de la memòria de la zona.

Com hem dit, el taller tindrà lloc al centre cívic Ana Díaz Rico de les Planes -Plaça dels Blocs Florida, 15, B- el pròxim dijous 16 de desembre a les 18 hores i tindrà una durada aproximada de dues hores.