Passat i present del cooperativisme

14/05/2020, 12:16

L'any passat el Centre d'Estudis va col·laborar amb l'ateneu cooperatiu La Col·lectiva, en un projecte de recerca sobre les cooperatives a l'Hospitalet. El projecte va concloure en diferents activitats, una ruta per les cooperatives històriques de la ciutat i una exposició sobrel moviment cooperatiu.l'exposició es va lligar amb una exposició sobre les cooperatives a Catalunya dinamitzada per la Fundació Roca i Galès. aprofitme aquest espai per apropar l'exposició sobre el moviment cooperatiu a l'Hosdpitalet a partir d'un breu resum de la mateixa.

Resum de l'exposició