Identitat local
Urbanisme

Una escena de l'alumnat d'una escola, probablement ubicada a un altell, a Bellvitge, vers 1977.

Citació: CELH AF 0643 / a. desconeguda d. Joan Camós i Cabeceran