Un camino hacia la paz. Manifiesto de los Objetores de conciencia
Memòria democràtica

Un grup de joves del barri de Can Serra es van oposar al servei militar obligatori i van ser empresonats per aquest motiu. Eren insubmisos i van ajudar a molts joves a aconseguir substituir el servei militar per prestar serveis socials substitutoris.

 

Citació: CELH DOC 0001 Objectors/ d. Ma. Pilar Massana i Llorens