Identitat local

Fotografia cedida per Neus Codina, en la que veiem al seu pare, Jaume Codina, treballant amb els embarrats de la fàbrica tèxtil Can Trinxet. La imatge deu ser al voltant de 1960.

Citació: CELH_AF_0515_Trinxet / a. desconeguda d. Neus Codina