Fàbrica de llanes
Patrimoni cultural
Identitat local

Treballadores fàbrica de llanes.

Citació: CELH AF 0203 Llanes/ d. Eulàlia Ortí