Torrent d'Esplugues
Identitat local

Aquesta fotografia es va públicar al número 139 de la revista La Ilustració catalana (28 de gener de 1906). Servia per il·lustrar el reportatge "L'erosió de les argiles". El peu de la foto deia: "Torrent d'Esplugues. Argiles acanalades per l'aygua (sic)". Al text aclaria que la Riera d'Esplugues era a l'Hospitalet. Aquestes parets van ser aprofitades en la dècada de 1940 per excavar coves per a viure-hi.

Citació: CELH AF 0109 torrent / a. Josep Thomàs i Bigas, La Ilustració catalana, 28-1-1906