Timbre del Estado 1939
Memòria democràtica

Relació d'impostos que gravaven els productes l'any 1939.

Citació: CELH DOC 0049 Timbre