Identitat local
Memòria democràtica
Associacionisme

Tenderol de la Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns de La Florida a la Plaça de la Llibertat. Una de les fotografies que Joan Massats ve fer el 1978 pel setmanari L'Estaca. Les vocalies de dones de les associacions de veïns van ser una eina cabdal de lluita feminista d'aquells anys.

Citació: CELH AF 0534 Feminisme / a. d. Joan Massats