Rebut taxa escombraries 1962
Societat i coneixement

A principis del s. XX, trobem petits grups de famílies dedicades a la recollida i tria d'escombraries a Collbanc-la Torrassa i sobretot a Santa Eulàlia i Can Pi. Van ser els antecedents de la Cooperativa d'Usuaris del Servei de Neteja Pública que es va constituir el 29 de setembre de 1930.

Citació: CELH DOC 0034 Escombraries/ d. Lídia Santacana i Torres