Urbanisme
Identitat local

L'octubre de 2011 ja s'havia enderrocat l'antic Mercat de La Florida.

Citació: CELH AF 0604 Florida / a. d. manuel Domínguez López