Memòria democràtica
Urbanisme

El solar de la Carpa de Can Serra fou objecte d'una intensa lluita entre el moviment veïnal i les empreses immobiliàries. Gràcies a la vistòria del primer, avui el barri té un espai lliure i equipaments. A la fotografia del 1978 podem veure la tanca i la caseta de la immobiliària, amb pintades reivindicatives.

Citació: CELH AF 0553 Carpa / a. d. Pilar Massana i Llorens