Nevada de 1962 a Santa Eulàlia
Identitat local

Imatge dels terrats de Santa Eulàlia, el matí de Nadal de 1962, el dia de la gran nevada. En primer terme, un edifici del Carrer Muns i al fons el Carrer del General Prim.

Citació: CELH AF 0189 Nevada / a. Pere Rabinad Pena d. Manel Rabinad