Santa Eulàlia en la nevada de 1962
Identitat local

Imatge del Carrer del General Prim presa des del Carrer Muns, el matí del dia de Nadal de 1962.

Citació: CELH AF 0154 Nevada / a. Pere Rabinad Pena d. Manel Rabinad