Santa Eulàlia nevada
Identitat local

Fotografia feta des del Carrer Muns mirant cap a l'Avinguda del Carrilet, al barri de Santa Eulàlia. El matí de Nadal de 1962 tothom es va trobar els carrers i terrats coberts de neu.

Citació: CELH AF 0153 Nevada / a. Pere Rabinad Pena d. Manel Rabinad