Santa Eulàlia 2
Urbanisme

Fotografia feta per Joan Massats per il·lustrar un reportatge de denúncia sobre l'operació immobiliària anomenada "Santa Eulalia 2" pel setmanari L'Estaca. El reportatge va aparèixer al número 5, el maig del 1978, amb el següent titular: "Santa Eulalia-2: Tres veces más hacinados que en el barrio chino".

Citació: CELH AF 0111 staeulalia / a. d. Joan Massats