Urbanisme

El barri de Santa Eulàlia, des de l'aire, l'any 1987. Encara hi passava el Carrilet.

Citació: CELH AF 0184 StaEulàlia / a. desconeguda d. Manel Carrera