Ronda de la Torrassa i Carrer de l'Albereda
Identitat local
Urbanisme

En aquesta foto podem veure l'Escola Ramón y Cajal en construcció. Com va ser inaugurada l'any 1964, hem datat la imatge un any abans. A l'esquerra, l'espai on el 1967 serà inaugurat l'ambulatori de la Segurat Social. Aquests pendents del Carrer de l'Albereda i la Ronda de la Torrassa eren els únics espais que havien quedat lliures de blocs per situar els equipaments.

Citació: CELH AF 0137 LaTorrassa / a. desconeguda d. Ernest Sánchez