Societat i coneixement
Identitat local
Patrimoni cultural

L'any 1975, la fàbrica Godó i Trias va servir per l'escenes de la fàbrica de la sèrie de Televisió Espanyola "La Saga de los Rius", emesa l'any següent.

Citació: CELH AF 0645 Trias / a. desconeguda d. Consuelo Asins