Rebut per la utilització de les aigües del Canal de la Infanta
Patrimoni cultural

Rebut del Canal de la Serenísima Infanta Doña Luisa de Borbón.  Aquest canal és una canalització d'aigües provinents del riu Llobregat. Els seus promotors volien transformar els cultius  de secà a regadiu per millorar el rendiments dels seus conreus. Hi havia una Junta de Govern que s'encarregava de la gestió del Canal de la Infanta.

Citació: CELH DOC 0030 Canal/ d. Josep Campamà