Cens bicicleta 1952
Societat i coneixement

Es podria donar el cas que l'autoritat militar s'apropies, temporalment o definitivament, dels béns, després de procedir al pagament del seu preu o a la indemnització que correspongui, segons el criteri d'aquesta autoritat.

 

Citació: CELH DOC 0061 BiciCens/ d. Francesc Diví Torns