Memòria democràtica

Rafael Alberti en un acte electoral de les eleccions municipals, el març del 1979. A l'escenari, Jordi Guillot i Salvador Pastor. L'acte és al Parc de la Marquesa.

Citació: CELH AF 0525 Alberti / a. desconeguda