El Metro de Pubilla Casas
Urbanisme

L'Avinguda de Josep Molins, el 1999, amb la  del Metro de Pubilla Casas i l'Hospital de la Creu Roja.

Citació: CELH AP 0149 Pubilla / a. d. desconeguda