Propaganda electoral Eduard Tarragona 1977
Memòria democràtica

Propaganda electoral a favor de la candidatura d'Eduard Tarragona pel senat. Candidat a les eleccions del 15 de juny de 1977. És una carta de la dona del candidat que es dirigeix a les votants femenines i amb unes connotacions clarament sexistes i paternalistes.

Citació: CELH DOC 0062 Tarragona