Productes fabricats a la Fundició Escorsa
Patrimoni cultural

Peces grans foses a la foneria i mecanitzades al taller mecànic de l'empresa.

Data aproximada.

Citació: CELH AF 0214 Escorsa/ a. desconeguda d. Pere Escorsa