Identitat local

Plantilla del taller de la fàb rica Godó i Trias antiga Vídua de Jaume Trias) vers el 1960.

Citació: CELH AF 0661 Trias / a. desconeguda d. Consuelo Asins