Urbanisme
Identitat local

La Plaça del Vidre es diu així perquè abans hi havia una fàbrica d'aquest producte. Fotografia de 2010.

Citació: CELH AF 0676 Vidre / a. d. Aurèlia Torres de Pablo