Partit dels socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Memòria democràtica

Carta de Joan Reventós i Carner (1927-2004), un dels fundadors del PSC en la campanya electoral de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, l'any 1980.

Citació: CELH DOC 0021 PSC/ d. Ma. Pilar Massana Llorens