Urbanisme
Patrimoni cultural

El Parc de Les Planes, l'any 2010.

Citació: CELH AF 0512 Planes / a. d. Aurèlia Torres de Pablo