Identitat local

Pancarta reivincicativa a l'Escola Busquets i Punset, l'any 2013.

Citació: CELH AF 0656 Escola / a. d. Manuel Domínguez López