Identitat local
Urbanisme

Obres de canalització de la Riera de la Creu. Fotografia publicada a la Memoria del ejercicio de 1928 de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Citació: CELH AF 0638 Riera / a. desconeguda, Memoria del ejercicio de 1928.